Konsulter att lita på

Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på nytta och praktiskt resultat i det vi gör. Våra resultat är beständiga och vidareutvecklas under kundens ledning.

 

IT-styrning

Praktisk IT-styrning är ett angreppssätt där vi ur sex enkla perspektiv genomlyser och åtgärdar verksamhetens förmåga att hantera IT, så att mer kraft kan ägnas åt innovativt och affärsutvecklande IT-arbete.

Ladda ner vårt white paper
om Praktisk IT-styrning här.

Förändringsledning

Som förändringsledare arbetar vi med kvalitetsförbättringar och effektivisering av processer, ansvarsflöden och resursutnyttjande. Vår metodik stödjer nyckelpersoners förmåga och vilja att utveckla den verksamhet de själva är delaktiga i.

Riskhantering

Strukturerad risk- och sårbarhetsanalys är Acadeos modell för att fånga upp, förankra och åtgärda kritiska verksamhetsrisker som kan medföra eller t o m redan har medfört negativa konsekvenser för organisationen.

Ladda ner vårt white paper
om Risk- och sårbarhetsanalys här.

Acadeo har med sin erfarenhet och kompetens bidragit i vårt arbete med att utveckla Telias kundsamverkan. De arbetar fokuserat och har förmåga att adressera såväl strategiska som taktiska frågeställningar på ett effektivt sätt

Thomas Blomqvist, Head of Customer Service Management at Telia Company