Konsulter med fokus på praktiskt resultat

Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på nytta och praktiskt resultat i det vi gör. Våra resultat är beständiga och kan vidareutvecklas efter genomförda uppdrag.

IT-styrning
Förändringsledning
Upphandling och beställarstöd

Vad säger våra kunder?

Acadeos konsult har hjälpt oss att hålla projekten inom beslutad tid, budget och kvalité.

- Nichlas Blomqvist,
Enhetschef Säkerhet IT, Länsstyrelsernas IT-avdelning

Acadeos praktiska angreppssätt och erfarenheter av förändringsarbete har varit ett stort stöd i arbetet med effektivare och gemensamma processer inom Cygate Operations.

- Jan Weijnitz,
Ansvarig verksamhetsutveckling, Operations på Cygate

Acadeos konsult förstod snabbt vår utmaning och föreslog bra åtgärder.

- Christina Werner,
Ansvarig Chefsutveckling, Ledarna, Sveriges chefsorganisation

Acadeos kompetens inom projektledning har varit en starkt bidragande faktor till att vårt projekt lyckades.

- Peter Huotila,
Verksamhetsstrateg och programledare, Länsstyrelserna

Nyheter

Ladda ner white papers

Ladda ner vårt white paper om Praktisk IT-styrning här

Ladda ner

Ladda ner vårt white paper om Risk- och sårbarhetsanalys här

Ladda ner

Ladda ner vårt white paper om Samverkan här

Ladda ner

Besöksadress

Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm