Konsulter med fokus på praktiskt resultat

Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på nytta och praktiskt resultat i det vi gör. Våra resultat är beständiga och kan vidareutvecklas efter genomförda uppdrag.

It-styrning
Förändringsledning
Riskhantering

Acadeos insatser har hjälpt oss mycket i vår konsolidering av IT-verksamheten.

- Nichlas Blomqvist,
Enhetschef Driftstöd, Länsstyrelsernas IT-avdelning

Acadeos praktiska angreppssätt och erfarenheter av förändringsarbete har varit ett stort stöd i arbetet med effektivare och gemensamma processer inom Cygate Operations.

- Jan Weijnitz,
Ansvarig verksamhetsutveckling, Operations på Cygate

Acadeos erfarenhet och kompetens inom e-handel har varit mycket värdefull för Juzo Scandinavia AB.

- Johan Helmer,
Försäljningschef, Juzo Scandinavia AB

Acadeo har med sin erfarenhet och kompetens bidragit i vårt arbete med att utveckla Telias kundsamverkan. De arbetar fokuserat och har förmågan att adressera såväl strategiska som taktiska frågeställningar på ett effektivt sätt.

- Thomas Blomqvist,
Head of Customer Service Management at Telia Company

Nyheter

Nytt whitepaper om samverkan

2019.04.09

Är du som IT-chef nöjd min ditt leverantörssamarbete? Läs vårt nya whitepaper om hur Acadeo ser på samverkan mellan kund...

Läs mer

Förnyat förtroende för Acadeo hos Länsstyrelserna

2019.03.29

Acadeo har fått förnyat uppdrag hos Länsstyrelsernas IT-avdelning. Uppdraget inkluderar förvaltningsledning samt projektledning för flera projekt inom IT-infrastruktur under perioden...

Läs mer

Nytt uppdrag på Sida IT

2019.03.22

Acadeo har fått i uppdrag att stödja Sida IT Dagligt stöd med användarnära förbättringsåtgärder inom bl a videokonferens- och mötesbokningstjänster,...

Läs mer

Ladda ner white papers

Ladda ner vårt white paper om Praktisk IT-styrning här
Ladda ner vårt white paper om Risk- och sårbarhetsanalys här
Ladda ner vårt white paper om Samverkan här