Konsulter med fokus på praktiskt resultat

Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på nytta och praktiskt resultat i det vi gör. Våra resultat är beständiga och kan vidareutvecklas efter genomförda uppdrag.

IT-styrning
Förändringsledning
Upphandling och beställarstöd

Vad säger våra kunder?

Acadeos insatser har hjälpt oss mycket i vår konsolidering av IT-verksamheten.

- Nichlas Blomqvist,
Enhetschef Driftstöd, Länsstyrelsernas IT-avdelning

Acadeos praktiska angreppssätt och erfarenheter av förändringsarbete har varit ett stort stöd i arbetet med effektivare och gemensamma processer inom Cygate Operations.

- Jan Weijnitz,
Ansvarig verksamhetsutveckling, Operations på Cygate

Acadeos erfarenhet och kompetens inom e-handel har varit mycket värdefull för Juzo Scandinavia AB.

- Johan Helmer,
Försäljningschef, Juzo Scandinavia AB

Acadeo har med sin erfarenhet och kompetens bidragit i vårt arbete med att utveckla Telias kundsamverkan. De arbetar fokuserat och har förmågan att adressera såväl strategiska som taktiska frågeställningar på ett effektivt sätt.

- Thomas Blomqvist,
Head of Customer Service Management at Telia Company

Nyheter

Ladda ner white papers

Ladda ner vårt white paper om Praktisk IT-styrning här

Ladda ner

Ladda ner vårt white paper om Risk- och sårbarhetsanalys här

Ladda ner

Ladda ner vårt white paper om Samverkan här

Ladda ner

Besöksadress

Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm