Acadeo har fyllt 5 år! Det uppmärksammade vi genom att bjuda in Acadeos kunder att fira med oss den 14 november. Benjamin Ernryd och Thomas Keisu höll intressanta föredrag om Digitalisering. Vi avslutade med mingel och lite gott att äta.

Tack alla ni som ville fira med oss!

5 års

5 års