Acadeo startade under januari 2012, ur idén att det behövs en erfaren rådgivare och praktisk genomförare vid utveckling av Sveriges IT-funktioner. Varje kundsituation kräver sin unika lösning, där vi använder vår mångåriga erfarenhet av IT-lednings- och förändringsarbete.

Affärsidé

Att bidra till ökad lönsamhet och bättre IT-stöd hos våra kunder. I långsiktiga kundrelationer tillför vi praktisk erfarenhet av IT- och förändringsledning.

 

966.com.ua

до компания деньги зарплаты

http://www.intercombase.com/epsilonlambdalambdaetanuiotakappa942.html