Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på praktiskt resultat, kundnytta och effektivitet.

IT-ledning

Som inhyrda chefer eller teamledare hjälper vi våra kunder att leda funktioner som behöver stöd. Vi fungerar som t ex IT-chefer, supportchefer, driftchefer, förvaltningsledare, konsultchefer eller funktionsansvariga för all typ av IT-verksamhet. 

IT-styrning

Varje IT-funktion behöver fånga verksamhetsbehov och arbeta effektivt inom den egna organisationen tillsammans med sina leverantörer. Vi inför styrnings- och samverkansmodeller, stegvis och praktiskt, tillsammans med inblandade nyckelpersoner. 

Projektledning

Som projekt- eller programledare driver vi varje projekt mot överenskomna och förankrade mål. Som ledare eller coacher stödjer vi så att projekten får bästa förutsättningar att lyckas. Vi driver affärs-, verksamhets- och tekniska projekt.

Förändringsledning

Vårt angreppssätt stödjer nyckelpersoners förmåga och vilja att utveckla den verksamhet de själva är delaktiga i. Som förändringsledare arbetar vi agilt med kvalitetsförbättringar och effektivisering av processer, ansvarsflöden och resursutnyttjande.

Upphandlings- & beställarstöd

Som upphandlingsledare driver vi upphandlingar från behov till underskrivna avtal. Vi genomför även stödjande deluppgifter inom t ex kravinsamling, offertutvärderingar, förhandlingsarbete, avtalsskrivning och införande. I rollen som beställare är vi ansvariga för utpekade tjänsteområden eller leverantörer. 

Riskhantering

Vi har en strukturerad metod för att identifiera, värdera, analysera och reducera verksamhetsrisker. Som erfarna IT-ledare har Acadeo specifik kompetens att reducera risker som har sin grund i verksamhetens IT-försörjning. 

Strategier och genomlysningar

Vi leder och stödjer framtagande av strategiska planer. Som oberoende granskare utför vi genomlysningar och föreslår konkreta åtgärder för projekt, tjänsteområden, leveranser eller IT-funktioner.  

ya-zasnyal.ru

кредитные карты онлайн отп банк

russian language learning books pdf free download

translate french into english