Om oss

Acadeo startade under januari 2012, ur idén att det behövs erfarna rådgivare och praktiska genomförare vid utveckling av Sveriges IT-funktioner. Varje kundsituation kräver sin unika lösning där vi använder vår mångåriga erfarenhet av IT-lednings- och förändringsarbete.

Affärsidé

Att bidra till ökad lönsamhet och bättre IT-stöd hos våra kunder. I långsiktiga kundrelationer tillför vi praktisk erfarenhet av IT- och förändringsledning.

Värderingar

Värdeskapande

Med vårt målinriktade arbetssätt och vår kompetens skapar vi bestående nytta för våra kunder.

Samverkande

Vi samråder, entusiasmerar och lyssnar aktivt för att skapa nya vägar framåt.

Förtroendeskapande

Våra kunder känner förtroende för det vi gör genom våra konsulters långa erfarenhet av affärs-, IT, och personalledning.

Samarbetspartners

I vårt nätverk arbetar vi tillsammans med drygt 30 konsulter med lång erfarenhet och samma grundsyn som vad vi har. Vi kan alltid erbjuda en lämplig kandidat för varje uppdrag.

Scillani Information

Managementkonsulter - expertrådgivare
Läs mer

WiBRiDGE

Strategi, sourcing och governance
Läs mer