IT-ledning

Som inhyrda chefer eller teamledare hjälper vi våra kunder att leda funktioner som behöver stöd. Vi fungerar som IT-chefer, supportchefer, driftchefer, förvaltningsledare, konsultchefer eller funktionsansvariga för all typ av IT-verksamhet.