IT-styrning

Praktisk IT-styrning är ett angreppssätt där vi ur sex enkla perspektiv genomlyser och åtgärdar verksamhetens förmåga att hantera IT, så att mer kraft kan ägnas åt innovativt och affärsutvecklande IT-arbete.