Projektledning

Som projekt- eller programledare  definierar och förankrar vi krav och driver varje projekt mot de överenskomna effektmålen. Som ledare eller coacher stödjer vi så att projekten får bästa förutsättningar att lyckas. Vi driver affärs-, verksamhets- och tekniska projekt.