Strategier och genomlysningar

Vi leder och stödjer framtagande av strategiska planer. Som oberoende granskare utför vi genomlysningar och föreslår konkreta åtgärder för projekt, tjänsteområden, leveranser eller IT-funktioner.