Strategier och genomlysningar

Vi leder och stödjer framtagande av strategiska planer. Som oberoende granskare utför vi genomlysningar och föreslår konkreta åtgärder för IT-funktioner, projekt, tjänsteområden och leveranser.