Upphandlings- & beställarstöd

Som upphandlingsledare driver vi upphandlingar från behov till underskrivna avtal. Vi genomför även aktiviteter inom t ex kravinsamling, offertutvärderingar, förhandlingsarbete, avtalsskrivning och införande. I rollen som beställare är vi ansvariga för utpekade tjänsteområden eller leverantörer.